Aiming for sense.

Interaktivní workshop Cetelem

Startovní čára

Klient poptal interaktivní workshop o digitálním marketingu pro své zaměstnance. Měl být vedený zajímavou, odpočinkovou formou a zároveň měl respektovat interní vizi směřování. Velkou výzvou pro nás byl harmonogram. S klientem jsme se totiž poprvé sešli jen 17 dní před plánovaným datem workshopu.

Řešení

Po odprezentování několika odlišných řešení jsme se s klientem shodli na přednášce Honzy Sudy o pilířích komunikace firmy na internetu a na hře ve stylu Riskuj! s tématy točícími se kolem sociálních médií a digitálního marketingu. Obě části programu vtáhly zaměstnance do děje a v neformálním duchu se všichni dobře bavili.

Výsledek

Celý program byl vedený interaktivní formou, ve které se posiloval firemní týmový duch. Nejen zaměstanci Cetelemu, ale i klient samotný byl s výsledkem celého workshopu velmi spokojený a k nám se dostalo mnoho pozitivních ohlasů. To nás baví.

Spojme se

Brand New Prague s. r. o.

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 267068.